Posty

Wyświetlanie postów z lipiec, 2012

Egzamin

Po dwóch latach i dziewięciu miesiącach stażu przyszedł dzień egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. Staż skończyłem 31 maja, dostałem od opiekuna stażu propozycje oceny, a Dyrektor ustanowił mi pozytywną ocenę dorobku zawodowego. Po złożeniu koniecznych dokumentów do organu prowadzącego tj.: dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a także akt nadania stopnia awansu zawodowego, zaświadczenia dyrektora szkoły zawierające informacje o: wymiarze zatrudnienia nauczyciela, dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, dacie uzyskanej przez nauczyciela ocenie za okres stażu oraz dacie jej dokonania a także ocenę dorobku zawodowego. Przygotowałem na egzamin prezentację, która przedstawia moje działania podczas trwania tego stażu. Po tej pierwszej części nastąpią pytania od komisji i czekanie na wynik egzaminu. Garnitur, kraw