Posty

Wyświetlanie postów z sierpień, 2015

Wykorzystanie e-podręczników w nauczaniu

Mimo trwających wakacji ukończyłem i to z wyróżnieniem formę doskonalenia: Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się. Kurs prowadzony był metodą e-learningową i przeznaczony dla pracowników instytucji doskonalenia i kształcenia nauczycieli oraz jednostek wspierających szkoły - poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, osób pełniących funkcje Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE), liderów szkolnych zespołów przedmiotowych i innych nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w pracy z uczniami. Kurs trwał 48 godzin dydaktycznych a został zorganizowany przez ORE. Program składał się z głównych czterech modułów: MODUŁ I. Prawo autorskie – czy i jak używać zasobów z Internetu? Prawo autorskie – co wolno, co można, a czego nie Wolne licencje, otwarte zasoby edukacyjne Tworzenie biblioteki własnych zasobów edukacyjnych MODUŁ II.