Posty

Wyświetlanie postów z wrzesień, 2012

System wspierania szkół i nauczycieli

Grafika
Uczestniczyłem przedwczoraj w: Spotkaniu informacyjnym na temat sieci współpracy i samokształcenia prowadzonych w ramach nowego systemu wspierania szkół i nauczycieli, które odbyło się w Bydgoszczy. Tematem szkolenia były podejmowane działania,   których   celem jest zmodernizowanie polskiego systemu oświaty. Do nowych wyzwań przed którymi staje szkoła można wymienić: reformę programową, nowy nadzór pedagogiczny oparty o narzędzia ewaluacji, wykorzystanie   nowoczesnej   technologii w nauczaniu. Zakłada się, że: „Pomocą w jak najlepszym przygotowaniu się do zachodzących zmian powinien być efektywny powszechnie dostępny i spójny z rozwojem szkół system doskonalenia nauczycieli”.   Od 2016 roku do obligatoryjnych zadań bibliotek pedagogicznych, ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, będzie powoływanie i koordynowanie sieci współpracy i samokształcenia. Więcej na ten temat na stronie organizatora ORE . W drodze powrotnej ze szkolenia na dwo

Książkobranie

Grafika
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi włączyła się w akcję Książkobranie ! Ideą jest, że w czasie akcji gromadzone będą książki, które wzbogacą szkolne księgozbiory. Oprócz książek zbierać będziemy też pieniądze na zakup lektur - zarówno tych pożądanych, jak i obowiązkowych. Więcej na stronie UMŁ . Książki znów są w modzie! Przykład tym razem idzie z dołu, dorosłym dają go dzieci. One chcą czytać i marzą, by w ich szkolnych bibliotekach były fajne książki. Nie tylko niezbędne lektury. Od uczniów wiemy, co chcą czytać i - obiecujemy - książki najbardziej pożądane trafią do szkolnych bibliotek. Nie, nie mamy czarodziejskiej różdżki. Ale mamy was, czytelników. Dlatego nasza akcja nie może się nie udać! Wierzymy, że dzięki wam w szkolnych bibliotekach znów będzie wreszcie co czytać. Więcej o akcji  na stronie gazety ! Książki można przekazać w Wydziale Informacji PBW w Łodzi pok. 23.

Już po Forum w Łodzi

Grafika
Patrząc jaka jest obecnie pogoda (deszcz i zimno), to widać że uczestnicy VII Forum Młodych Bibliotekarzy mieli dużo szczęścia i słońca. Dwa dni bardzo szybko minęły i pozostaje rok czekania na kolejne FMB tym razem w Olsztynie. Ja przedstawiłem referat „ Współczesny bibliotekarz wśród źródeł komunikacji ”, który miał na celu przybliżenie możliwości zastosowania współczesnych źródeł komunikacji w bibliotece. Przywołanie przykładów praktycznego wykorzystania tych form kontaktu pomiędzy bibliotekarzem a czytelnikiem. Przedstawienie możliwych korzyści z podjętych działań na rzecz promocji, budowania   nowego wizerunku i marki biblioteki. Mam nadzieję, że w pewnym stopniu pomoże to we wdrażaniu i rozwijaniu nowoczesnych technologii w naszych bibliotekach oraz że dzięki nim uda się zainteresować nowych czytelników. Tak o moim wystąpieniu można przeczytać na stronie SBP :  Na wykładzie „Współczesny bibliotekarz wśród źródeł komunikacji” prowadzący położył szczególny nacisk na

VII Forum Młodych Bibliotekarzy

Już za tydzień (tj.: 11-12 września 2012 roku) rozpoczyna się w Łodzi VII Forum Młodych Bibliotekarzy. Hasłem tegorocznego spotkania jest „Biblioteka jako marka”. „My Młodzi Bibliotekarze” chcielibyśmy przede wszystkim dokonać wymiany doświadczeń w środowisku bibliotekarskim dotyczącym praktyk w promowaniu działalności bibliotek różnych typów oraz zmiany wizerunku i wypracowaniu „dobrej” marki dla placówek bibliotecznych. Zapraszamy do zapoznania się z programem VII Forum Młodych Bibliotekarzy - warsztatów edukacyjnych. Jest aż 37 referatów i 15 warsztatów a tylko 2 dni, dlatego większość z nich będzie się odbywała równolegle. Po zakończeniu 2. dnia Forum zapraszamy na wycieczkę po Łodzi. Mamy dla 6 ciekawych propozycji. Więcej informacji na stronie SBP i blogu FMB .