Posty

Wyświetlanie postów z wrzesień, 2013

Biblioteka – Twój czas, Twoje miejsce

Mentoring i coaching, blogi, gadżety technologiczne, e-booki, drukarki 3D, projekty dla seniorów i młodzieży, kreatywność i asertywność, praca zespołowa, wirtualna przestrzeń biblioteki, media społecznościowe, self-publishing, biblioteka 3.0 to niektóre z tematów obecnych podczas 8. Forum Młodych Bibliotekarzy.
W dniach 12-13 września 2013 r. w siedzibie Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie młodzi bibliotekarze z całej Polski doskonalą się na korzyść użytkowników, rozwijają mocne strony i dyskutują o swojej roli w bibliotekach XXI wieku. Forum Młodych Bibliotekarzy, to ogólnopolskie, cykliczne wydarzenie zainicjowane w 2004 r. przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, adresowane do pracowników bibliotek, przed 35. rokiem życia. Jest to doskonała okazja do wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy, a także integracji środowiska bibliotekarskiego. 
Organizatorzy proponują prezentacje i warsztaty skoncentrowane wokół czterech zagadnień: rozwoju osobistego i realizac…

Dyplomowanie

Wakacje szybko minęły a jeszcze szybciej minął rok od mojego zdania egzaminu na nauczyciela mianowanego. Teraz przede mną trzyletni staż na nauczyciela dyplomowanego. Tak jak na poprzednie stopnie trzeba także napisać plan rozwoju zawodowego. Tym razem w odróżnieniu od poprzednich nie ma się opiekuna stażu, za wszystko odpowiada sam zainteresowany. Jak zawsze początkiem w opracowaniu takiego planu są obowiązujące regulacje prawne, tj.: Karta Nauczyciela i nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

§ 8. 1. Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
1) podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
2) realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły, 3) pogłębiać wiedz…