Posty

Wyświetlanie postów z grudzień, 2013

Świątecznie

Obraz

Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły

Dwudniowa konferencja zorganizowana w Gdańsku przez Ośrodek Rozwoju Edukacji adresowana była do pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych, ośrodków doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych, którzy są odpowiedzialni za wspomaganie pracy szkół. W programie konferencji znalazły się wykłady i zajęcia warsztatowe poświęcone wykorzystaniu raportu z ewaluacji do planowania rozwoju szkoły i budowaniu oferty wsparcia.  Konferencja Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły została organizowana w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” i projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości prascy szkoły.” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego