Posty

Wyświetlanie postów z grudzień, 2011

Święta!

Obraz
Wesołych, Spokojnych
Radosnych i Rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia
i spełnienia marzeń
w Nowym 2012 Roku!


Za drzwiami...

Obraz
Za drzwiami z napisem:

Pewnie wielu naszych Czytelników zastanawia się skąd "przychodzą" książki do Wypożyczalni. Tak wyglądają magazyny PBW gdzie książki czekają na wypożyczenie. :)

Zajęcia dla Studentów UŁ

Ścieżka awansu zawodowego nauczyciela bibliotekarza to temat prelekcji która razem z Koleżanką przeprowadziliśmy dla studentów II i III roku studiów licencjackich Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego.
Podczas tych spotkań przedstawiliśmy drogę awansu zawodowego jaką przechodzi nauczyciel - zaczynając od stażysty a następnie przez kontraktowego i mianowanego wieńcząc na dyplomowanym.
Przedstawiliśmy jakie wymogi musi spełnić bibliotekarz pracujący w bibliotece szkolnej lub pedagogicznej aby móc awansować w strukturze.
Studenci mieli dużo pytań dotyczących zwłaszcza pierwszego stopnia awansu. Jest to zrozumiałe, ponieważ od niego będą rozpoczynać swój rozwoju w edukacji.
Myślę, że zajęcia pomogły studentom poznać i zrozumieć na czym polega awans zawodowy nauczyciela.

Biblioteka - edukacja - dydaktyka

8-9 grudnia 2011 roku Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich wspólnie z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną zorganizowała III Konferencję pt.: "Biblioteka - edukacja - dydaktyka". Tematyka Konferencji koncentrowała się wokół edukacji w bibliotekach, prezentowała biblioteki jako centra wiedzy i edukacji.
Ja wspólnie z kolegą przedstawiliśmy referat „Od maluszka do staruszka” – oferta edukacyjna Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi.
Program i zdjęcia z konferencji.

Mikołajki w PBW

Obraz
Zapraszamy jutro na biblioteczne Mikołajki.

Prolongujesz książki?

W zakończonej ankiecie w której pytałem w jaki sposób prolongujesz książki były bardzo interesujące wyniki.
Połowa uczestników podczas prolongowania książek używa e-maila lub komunikatorów internetowych. 39 % robi to samodzielnie za pośrednictwem logowania się do swojego konta bibliotecznego. 42% czytelników przychodzi i osobiście przedłuża termin wypożyczonych książek. Wśród odpowiedzi 3% prolonguje książki telefonując do biblioteki. Także 3% osób przyznało, że nie przedłuża terminu wypożyczonych książek - czyli płaci kary za przetrzymanie – no cóż są i tacy.
Zapraszam do udziału w świątecznej ankiecie.

Tradycja a nowoczesność...

Dziś w PBW w Łodzi odbyła się lekcja Tradycja a nowoczesność, książka a Internet poszukujemy informacji o… Łodzi. Były to trzecie zajęcia edukacyjne w ciągu ostatniego miesiąca. Odbiorcami byli uczniowie klas V i VI.
Zajęcia uczą jak należy wyszukiwać informacje w różnych źródłach wiedzy zarówno w tych tradycyjnych jak i elektronicznych. Prowadzący w skrócie wykłada historię encyklopedii, słowników i Internetu. Nauczyciele omawiają i pokazują aparat wyszukiwawczy książki – który ułatwia dotarcie do poszukiwanego hasła.
Podczas pracy w grupach uczniowie wyszukują w rozmaitych źródłach wiedzy informacje o Łodzi. Następnie prezentują swoje wyniki i rozpoczyna się rozmowa na temat różnic tych źródeł.
W ostatniej części zajęć prezentowane są encyklopedie online. Nauczyciel pokazuje, że te portale nie są takie same. Wskazuje odrębności i zwraca uwagę na wiarygodność informacji zawartych w Internecie.