Posty

Wyświetlanie postów z marzec, 2015

Szkolenia dla nauczycieli w filiach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

Obraz
W tym roku odbyłem także cykl szkoleń w filiach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi. Po zeszłorocznych warsztatach dotyczących Bezpieczeństwa i wiarygodności w Internecie, które cechowały się dużą frekwencją, pozostawałem nadal w tej tematyce.Szkolenia były skierowane przede wszystkim dla nauczycieli powiatów zgierskiego, pabianickiego, łęczyckiego, kutnowskiego. W szkoleniach uczestniczyło średnio ponad 15 nauczycieli w każdej z Filii. Szkolenie Praca w chmurze, obejmowało zagadnienia dotyczące objaśnienia czym są Dyski wirtualne na przykładzie usługi Google Drive. Po wstępie teoretycznym prowadzący przeszedł do części praktycznych czyli edycji dokumentów typu: Word, PowerPoint, oraz sporządzania arkusza ankiet i prowadzenia kalendarza. Szkolenie Grafika w bibliotece i szkole obejmowało zagadnienia dotyczące wprowadzenia w tematykę grafiki komputerowej dostępnej bezpłatnie w Internecie. Warsztaty skoncentrowały się na omówieniu programów i ćwiczeniu podstawowych ich funkcj…

Zarządzanie wiedzą w szkole

Obraz
Jak wspomagać nauczyciela bibliotekarza w zarządzaniu wiedzą w szkole? Uczestniczyłem w tym spotkaniu w dniach 5-7 marca 2015 w pod warszawskich Falentach.Organizatorem spotkania był Ośrodek Rozwoju Edukacji. Głównymi celami trzydniowej konferencji było omówienie roli biblioteki w realizacji zadań szkoły, określenie kompetencji nauczycieli bibliotekarzy potrzebnych do tego, aby biblioteka stawała się miejscem w szkole, w którym zarządza się wiedzą, a także pokazanie jak bibliotekę szkolną w świetle nowych zapisów prawnych mają wspomagać, w osiągnięciu tego celu, biblioteki pedagogiczne i placówki doskonalenia nauczycieli Na spotkaniu była obecna, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Joanna Berdzik, która m.in. powiedziała, że „Musimy sprawić, aby biblioteka szkolna stała się miejscem ważnym dla całej społeczności szkolnej – uczniów, nauczycieli i rodziców”

W trakcie trzech dni obrad nauczyciele wysłuchali prelegentów, którzy o szkole i zadaniach biblioteki mówili z …