Posty

Wyświetlanie postów z listopad, 2013

Konkurs: Najaktywniejszy SIP

Grafika
Dziś został rozstrzygnięty konkurs na Najaktywniejszego zakładowego społecznego inspektora pracy, organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy. Pierwszy raz brałem udział w tym przedsięwzięciu i otrzymałem Dyplom jako SIP Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi. Celem, jak na swojej stronie napisał Organizator, konkursu jest promowanie działalności społecznych inspektorów pracy w sferze ochrony pracy i praworządności w stosunkach pracy. Oczekiwanym rezultatem konkursu jest systematyczna poprawa stanu bezpieczeństwa pracy w zakładach. 

Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza Radziejowice

Grafika
XXIII Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza "Twórczość filmowa Andrzeja Wajdy, Andrzeja Munka, Krzysztofa Kieślowskiego i Krzysztofa Zanussiego – horyzont interpretacyjny nakreślony przez nową podstawę programową kształcenia ogólnego", odbyła się w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach w dniach 8-11 listopada 2013 r. Celem konferencji było przybliżenie uczestnikom tematów, motywów, problematyki obecnej w twórczości wymienionych autorów. Organizatorzy napisali, że chcieli, z akademicką wnikliwością, przyjrzeć się temu, co w filmach tych wybitnych reżyserów stanowi polski kapitał kulturowy, nasze dziedzictwo, nawiązanie do tradycji artystycznej. Planowano umieścić tę twórczość w kontekście historii i kultury czasów, w których powstawała, jak również w kontekście kultury współczesnej; pokazać w dyskursie edukacyjnym, jak na nowo ożywają w kulturze motywy i symbole wywiedzione z tradycji, jak są przetwarzane i w jaki sposób teksty filmowe wzbogacają i dopełniają światową