Posty

Wyświetlanie postów z grudzień, 2014

Świątecznie

Obraz

Konferencja Filmoznawcza w Radziejowicach

Obraz
Konferencja: Film w relacji z literaturą w odniesieniu do wymagań podstawy programowej kształcenia ogólnego, która odbyła się w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach w dniach 8–11 listopada 2014 r. Głównym celem konferencji było przybliżenie uczestnikom relacji, jakie łączą film i literaturę. Jak zaznaczyli organizatorzy spotkania: Najczęściej film, jako sztuka „młodsza", wykorzystywany był przede wszystkim jako kontekst interpretacyjny dla dzieła czy dzieł literackich. W chwili obecnej film (i idący za nim bogaty przekaz ikoniczny i treściowy) postrzegany jest, także przez szkołę, jako równie ważny tekst kultury.Program konferencji był bardzo ciekawy i obejmował: teoretyczne wykłady i analizy filmoznawcze prezentowane przez m.in.: prof. dr hab. Ewelinę Nurczyńską-Fidelską, prof. dra hab. Krzysztofa Kornackiego, prof. dra hab. Piotra Zwierzchowskiego prof. dra hab. Tomasza Kłysa, dr Bronisławę Stolarską, dr Kamilę Żyto. Jak zawsze praktycy szkolny przedstawili propozycje wykorzy…