Posty

Wyświetlanie postów z maj, 2014

Koordynator sieci

W minionym tygodniu uczestniczyłem w 3. dniowym szkoleniu dla kandydatów na koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia. Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, psychologów szkolnych, pedagogów szkolnych, dyrektorów szkół, doradców metodycznych, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, poradni psychologiczno–pedagogicznych oraz szkolnych organizatorów rozwoju edukacji. Po szkoleniu zdobyłem wiedzę na temat roli i zadań koordynatora sieci w ramach nowego systemu wspomagania. Rozwinąłem umiejętności komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania problemów, a także pracy zespołowej. Poznałem zasady wyznaczania celów, planowaniem, zarządzaniem, monitorowaniem oraz ewaluowaniem pracy sieci współpracy i samokształcenia. Celem szkolenia było przygotowanie kadr systemu doskonalenia nauczycieli do kompetentnego i skutecznego pełnienia funkcji koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia, działających w ramach nowo wdrażanego systemu wspomagan

Magia zadziałała w Noc Muzeów!!

Pomimo niesprzyjającej pogody w Noc Muzeów 2014 Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej odwiedziło 601 osób! I wszyscy doskonale się bawili, odpowiadając - w ramach egzaminu wstępnego do wyczarowanej specjalnie na tą niepowtarzalną Noc filii Hogwartu - na pytania Tiary Przydziału, a po jego zdaniu i po zakwalifikowaniu się do odpowiednich bractw: Gryffindoru, Hufflepuffu, Ravenclawu czy Slytherinu, uczestniczyli w dalszych atrakcjach. Chętni - pod czujnym okiem czarownic - siedząc w ławkach, uczyli się kaligrafować magiczne zaklęcia, pisząc je piórami gęsimi maczanymi w atramencie. Ponury nastrój Hogwartu podkreślała obecność białej sowy Harry’ego Pottera - Hedwigi, węża Nagini czy pająka Aragoga. Tylko wierne skopiowanie form skomplikowanych liter, jakimi zapisane były magiczne słowa, zapewniało uczniom ich zadziałanie. W szkolnej izbie można było dodatkowo przejść krótki kurs latania na miotle, prowadzony przez Instruktora z Departamentu Transportu Magicznego Ministerstwa Magii, otrzymać praw

Spotkanie konsultacyjne dla SORE

Grafika
Uczestniczyłem w Spotkaniu konsultacyjnym organizowanym w ramach projektu pn. "System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół" Działania są organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i poświęcone są działaniom wspierającym osoby odpowiedzialne za wspomaganie prac szkoły w realizacji zadań zgodnie z założeniami nowego systemu doskonalenia nauczycieli. Szkolenie składa się z dwóch dwudniowych spotkań konsultacyjnych. Konferencja była adresowana do osób współpracujących ze szkołami i wspomagającymi je zgodnie z założeniami nowego systemu. Działania podczas spotkań skierowano do praktyków i miały charakter konsultacyjno-coachingowy. Organizatory rozpoczęli spotkanie od zaprezentowania dobrych praktyk przez nauczycieli (SORE) biorących udział w wsparciu szkół. Ja przedstawiłem przedsięwzięcia wynikające z Udziału Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi w projekcie Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji . Spotkani