Posty

Wyświetlanie postów z czerwiec, 2016

Dyplomowanie - tuż po i tuż przed

Mam wrażenie, że nie tak dawno pisałem post o rozpoczęciu awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego a tu już go zakończyłem.   Staż, który trwa 2 lata i 9 miesięcy rozpocząłem z początkiem września 2013 r., a zakończyłem w maju tego roku. Po tym okresie nauczyciel musi napisać sprawozdanie z przebiegu stażu i złożyć je do dyrektora placówki najpóźniej do końca czerwca. Po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu można zakończyć etap wewnętrzny. Następnie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny składa wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego wraz z dokumentacją. Ma na to okres 3 lat od dnia uzyskania pozytywnej oceny dorobku za okres stażu ustanowionej przez dyrektora placówki. Należy pamiętać, aby złożyć także podanie, zaświadczenie i kopie dokumentów. Postępowanie kwalifikacyjne zostaje wszczęte od razu w chwili złożenia wniosku. Data złożenia do organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest bardzo ważna i wpływa na termin wydania decyzji

Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy bibliotekarza z młodym czytelnikiem

Grafika
Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, Sekcja Edukacji Młodego Czytelnika Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Okręgu Łódzkiego, oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi, zorganizowały   konferencję " Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy bibliotekarza z młodym czytelnikiem ".   Spotkanie rozpoczął wykład dr hab. prof. UŁ Marioli Antczak "Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy bibliotekarzy", w którym przekonywała bibliotekarzy do wykorzystywania nowych technologii nie tylko w swojej pracy, ale także w życiu prywatnym. Po wykładzie uczestnicy wzięli udział w warsztatach z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej przeprowadzonych przeze mnie i dwie koleżanki z PBW w Łodzi: Wordle (czyli chmura słów - unikalne narzędzie do zobrazowania słów) Książeczki interaktywne z rozszerzoną rzeczywistością Learning Apps – platforma edukacyjna Każdy uczestnik mógł wybrać