Dyplomowanie - tuż po i tuż przed


Mam wrażenie, że nie tak dawno pisałem post o rozpoczęciu awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego a tu już go zakończyłem.  

Staż, który trwa 2 lata i 9 miesięcy rozpocząłem z początkiem września 2013 r., a zakończyłem w maju tego roku.
Po tym okresie nauczyciel musi napisać sprawozdanie z przebiegu stażu i złożyć je do dyrektora placówki najpóźniej do końca czerwca. Po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu można zakończyć etap wewnętrzny.
Następnie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny składa wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego wraz z dokumentacją. Ma na to okres 3 lat od dnia uzyskania pozytywnej oceny dorobku za okres stażu ustanowionej przez dyrektora placówki. Należy pamiętać, aby złożyć także podanie, zaświadczenie i kopie dokumentów.
Postępowanie kwalifikacyjne zostaje wszczęte od razu w chwili złożenia wniosku. Data złożenia do organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest bardzo ważna i wpływa na termin wydania decyzji o nadaniu stopnia. Gdyż nauczycielom, którzy złożą wnioski do dnia 30 czerwca, organ nadzorujący wydaje decyzję w do dnia 31 sierpnia danego roku. Natomiast nauczycielom, którzy złożą wnioski o do dnia 31 października, organ wydaje decyzję do dnia 31 grudnia danego roku.
Moja teczka została złożona do Kuratorium Oświaty, teraz czekam na powołanie komisji kwalifikacyjnej, która dokona analizy i przeprowadzi rozmowę.
Na początku sierpnia podczas posiedzenia komisji kwalifikacyjnej w Kuratorium Oświaty po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego uzyskałem akceptację Komisji i otrzymałem zaświadczenie o nadaniu mi stopnia nauczyciela dyplomowanego. Pod koniec miesiąca odebrałem akt nadania mi stopnia nauczyciela dyplomowanego. 

Komentarze

Prześlij komentarz

Popularne posty z tego bloga

Marzena Peričič spotkanie pod oliwkami

Egzamin

Dyplomowanie