Posty

Wyświetlanie postów z maj, 2016

Seniorzy i Technologie Informacyjno-Komunikacyjne

Grafika
"Seniorzy i Technologie Informacyjno-Komunikacyjne" to temat wystąpienia przedstawicieli PBW w Łodzi podczas konferencji "Piękny umysł. Rozwój intelektualny, fizyczny i społeczny dorosłych oraz seniorów", która odbyła się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.. Projekt pod tym samym tytułem realizowany jest przez Centrum Synergii Biznesu Projekt "Beautiful Mind". Konferencja adresowana była do nauczycieli i trenerów osób dorosłych. Stanowi ona podsumowanie dwuletniego projektu pt. "Beautiful Mind.

TIK dla nauczycieli

Grafika
W marcu i kwietniu odwiedziłem każdą z czterech Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi. Celem wizyty było przeprowadzenie szkolenia z TIK-u dla nauczycieli powiatów zgierskiego, łęczyckiego, pabianickiego i kutnowskiego. Dla mnie jako prowadzącego satysfakcjonujące było to, że każde ze spotkań cechowały się dużą frekwencją. Świadczyć to może o potrzebie dokształcania w tej tematyce.Nie były to moje pierwsze szkolenia mieszczące się w zakresie Technologii Informacyjno Komunikacyjnych. W latach ubiegłych prowadziłem warsztaty dotyczące m.in. Bezpieczeństwa i wiarygodności w Internecie, czy Pracy w chmurze, obejmowało zagadnienia dotyczące objaśnienia czym są Dyski wirtualne na przykładzie usługi Google Drive. Pokazy zdjęć z poszczególnych szkoleń: https://onedrive.live.com/…   https://onedrive.live.com/…   https://onedrive.live.com/…   https://onedrive.live.com/…