Doktorat i dorobek naukowy


Celem mojej pracy doktorskiej jest badanie zawartości materiałów edukacyjnych sporządzonych z przeznaczeniem dla osób kształcących się w zawodzie bibliotekarza. Uwagę na sprawy związane ze szkolnictwem wyostrzyła kilkuletnia praca w Bibliotece Pedagogicznej, w księgozbiorze której znajdują się m.in. podręczniki i pomoce edukacyjne pochodzące z różnych okresów historii Polski, świadcząc o tej przeszłości na różnych polach życia społecznego, a przede wszystkim na polu edukacji.
 
Publikacje:
 1. Kurek-Kokocińska S., Szeligowski P.: Encyklopedie Internetowe jako źródło informacji o sztukach pięknych, [w:] Seria III: ePublikacje Instytutu INiB UJ, Red. Maria Kocójowa, Nr 1, Informacja o obiektach kultury i Internet, 2005, s. 106-113.
 2. Kamara J., Szeligowski P.: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego warsztatem pracy ucznia, studenta, nauczyciela, [w:] Konstruktywizm a edukacja informatyczna, Red. Janusz Moos, Łódź, ŁCDNiKP, 2008, s. 129-133.
 3. Chylak J., Szeligowski P.: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego miejscem przyjaznym dla czytelników, [w:] Profesjonalna biblioteka: materiały pokonferencyjne Studenckiego Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Łódzkiego, oprac. Zbigniew Gruszka, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009, s. 41-46.
 4. Szeligowski P.: Recenzja książki Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji Hanny Batorowskiej, WWW BN [odczyt: 22.06.2010].
 5. Szeligowski P.: Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji, Poradnik Bibliotekarza, 6/2010, s.17-18.
 6. Szeligowski P.: Analiza vprašalnikov za odrasle. Povzetek ugotovitev poljskega in slovenskega vprasalnika o bralnih navadah, prostočasnih aktivnostih in uporabi interneta. (Analiza ankiety na temat przyzwyczajeń czytelniczych, sposobów spędzania wolnego czasu i korzystania z Internetu) [w:] Projekt Comenius Regio: Bibliopreventiva, Občina Domžale (Słowenia) 2011.
 7. Chylak J., Szeligowski P.: Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez wykorzystanie książki na zajęciach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi, [w:] Biblioprewencja: Comenius Regio Partnerskie Projekty: Łódź – Domžale (Słowenia) 2009-2011, red. Katarzyna Wójt, Jarosław Jędrych, Łódź 2011, s. 46-48.
 8. Laskowski M., Szeligowski P.: "Od maluszka do staruszka" - działalność edukacyjna Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi, [w:] Biblioteka jako "trzecie miejsce": Międzynarodowa Konferencja Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego: materiały konferencyjne, red. Maria Wrocławska, Justyna Jerzyk-Wojtecka, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011, s. 181-188.
 9. Laskowski M., Szeligowski P.: „Od maluszka do staruszka” – oferta edukacyjna Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi, [w:] "Biblioteka - edukacja - dydaktyka" red. Joanna Czyrek, Bożena Górna, Wrocław, DBP, 2011, s. 29-33.
 10. Szeligowski P.: Współczesny bibliotekarz wśród źródeł komunikacji [w:] VII Forum Młodych Bibliotekarzy w Łodzi, SBP, 2013.
 11. Szeligowski P.: Bibliotekarz wśród współczesnych źródeł komunikacji [w:] Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2012, IBiIN UMCS w Lublinie.
 12. Szeligowski P.: Cyfrowa szkoła - czyli jaka?, Przegląd Edukacyjny, 1/2013, s. 30-31.
 13. Szeligowski P i in.: "Markowa" impreza dla młodych bibliotekarzy, Przegląd Edukacyjny, 1/2013, s. 26-27.
 14. Szeligowski P.: Blog e-pamiętnik bibliotekarza, Poradnik Bibliotekarza, 4/2013, s. 
 15. Laskowski M., Szeligowski P.: "m-strona Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi, [w:]  - Biblioteka w komórce? - Przyszłość usług bibliotecznych,, Łódź, BUŁ, 2013, s
 16. Szeligowski, Piotr: Podróżując z książką po Bałkanach. Bibliosfera  [odczyt: 26.11.2014].
 17. Powiatowy program wspomagania przedszkoli i szkół prowadzonych przez powiat miasto Łódź : opracowany w ramach projektu : Kompleksowe wsparcie szkół - sukces edukacji : (Priorytet III, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) realizowanego w okresie 1 lutego 2013 roku - 30 września 2014 roku / [oprac. i red. Zofia Teresa Dabrowska ; współpr. Marcin Paszkowski, Piotr Szeligowski i in.] 
 18. Szeligowski P., Chylak J.: Formy współpracy PBW z przedszkolem. Przegląd Edukacyjny 1/2015 s. 24-25.  
 19. Szeligowski P.: Udział i rola Biblioteki Pedagogicznej w Kompleksowym Wsparciu Szkół Poradnik Bibliotekarza, 4/2015, s.  
 20. Laskowski M., Szeligowski P.: Nasza Biblioteka już na Ciebie czeka, czyli trzecie miejsce w PBW w Łodzi. Warsztaty Bibliotekarskie
 21. Wachowicz M., Szeligowski P.: Bibliotekarze jako moderatorzy czytelnictwa nastolatków: najnowsze formy i metody pracy - II konferencja naukowo-dydaktyczna dla bibliotekarzy zorganizowana w Katedrze Informatologii i Bibliologii UŁ. Nieczytelna Sygnatura
 22. Wachowicz M., Chylak J., Szeligowski P.: Niezwykła konferencja dla bibliotekarzy. Nieczytelna Sygnatura

Publikacje w „Siglum” (biuletyn informacyjny PBW w Łodzi):
 1. Szeligowski P.: Automatyzacja systemu wypożyczeń w Wypożyczalni PBW Łodzi, nr 1/2007, s. 4 i 17-18.
 2. Chróścik E., Szeligowski P.: Dawne elementarze - wystawa, którą warto zobaczyć, nr 1/2007, s. 21-22.
 3. Szeligowski P.: Dyrektorzy łódzkiej Biblioteki Pedagogicznej, nr 2/2007, s. 16.
 4. Szeligowski P.: Dlaczego warto promować PBW w środowisku maturzystów?, nr 1/2008, s. 4 i 17-19.
 5. Wachowicz M., Szeligowski P.: Co przedszkolak o bibliotece wiedzieć powinien, nr 1/2008, s. 24-25.
 6. Chylak J, Szeligowski P.: „Warsztaty bibliologiczne” dedykowane pamięci prof. J. Dunina, nr 1/2008, s. 32-33.
 7. Kamara J., Szeligowski P.: „Konstruktywizm a edukacja informatyczna”, nr 2/2008, s.15-17.
 8. Chylak J., Wachowicz M., Szeligowski P.: II Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych w BUŁ, nr 2/2008, s. 22-24.
 9. Chylak J., Szeligowski P.: „Bibliotekarz inny niż myślisz” (relacja z wystawy), nr 2/2008, s. 37-38.
 10. Chylak J., Szeligowski P.: Ocena uczestników konferencji „Biblioprewencja”, 1/2010, s. 34-35.
 11. Laskowski M., Szeligowski P.: Biblioteki w systemie edukacji i kultury: seminarium prof. Marcina Drzewieckiego, nr 1/2010, s. 40-41.
 12. Marchlewska M., Szeligowski P.: Badanie problemów informacyjnych użytkowników PBW w Łodzi, nr 1/2010, s. 43-44.
 13. Soboń M., Szeligowski P.: Biblioteka a otoczenie społeczne: seminarium w Bibliotece Narodowej, nr 1/2011, s. 43-44.
 14. Szeligowski P.: Szkolenie: „Biblioteki cyfrowe, serwisy i portale internetowe, nr 1/2011, s. 45.
 15. Chylak J., Siedlarek-Kotlicka E., Szeligowski P.: Czytanie i bajanie w teorii i praktyce, nr 1/2011, s.46-48.
 16. Laskowski M., Szeligowski P.: „Od maluszka do staruszka”, czyli jak promujemy Bibliotekę nie tylko w Łodzi, nr 1/2012, s. 35-36.
 17. Szeligowski P.: VI Forum Młodych Bibliotekarzy w Poznaniu, nr 1/2012, s. 47-48.
 18. Szeligowski P.: Absolwent bibliotekoznawstwa na rynku pracy, nr 1/2012, s. 49.
 19. Szeligowski P.: Polskie Biblioteki Publiczne: Promocja!, nr 1/2012, s. 50.
 20. Szeligowski P.: Problemy Cyfryzacji, nr 1/2012, s. 51.
 21. Szeligowski P.: Międzynarodowe Warsztaty: Kształtowanie kompetencji informacyjnych w szkolnictwie, nr 1/2012, s. 52-53.
 22. Szeligowski P. i in.: VII Forum Młodych Bibliotekarzy..., nr 1/2013, s. 68-70.
 23. Szeligowski P.: Biblioteka, Książka, Informacja i Internet, nr 1/2013, s. 74-75.
 24. Szeligowski P.: Rozwijanie kompetencji informacyjnych uczniów, nr 1/2013, s. 75-77.
 25. Laskowski M.: Przyszłość usług bibliotecznych? - Biblioteka w komórce? nr 1/2014, s. 56.
 26. Szeligowski P., Chylak J.: Dekada współpracy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi z Przedszkolem Miejskim nr 23 w Łodzi. nr 1/2014, s. 24-27.
 27. Szeligowski P., Figurska K.: Biblioteka – Twój czas, Twoje miejsce. nr 1/2014, s. 57-59.
 28. Szeligowski P.: Szkolenia dla nauczycieli w filiach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, nr 1/2015, s. 34. 
 29. Szeligowski P.: Rola wspierająca Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi, nr 1/2015, s. 39-41.
Wystąpienia na konferencjach:
 1. Informacja o obiektach kultury i Internet: Encyklopedie Internetowe jako źródło informacji o sztukach pięknych, Kraków UJ 2005.
 2. Konstruktywizm a edukacja informatyczna: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego warsztatem pracy ucznia, studenta, nauczyciela, Łódź, ŁCDNiKP 2008.
 3. III Konferencja Studenckich Kół Bibliotekoznawców UŁ: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego miejscem przyjaznym dla czytelnika, Łódź, UŁ, 2009.
 4. Biblioteki w systemie edukacji i kultury: Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji, Warszawa, BN, 2010.
 5. Comenius Regio Partnerskie Projekty pt. Biblioprewencja. Międzynarodowa Konferencja dla nauczycieli i bibliotekarzy w Gimnazjum nr 16 w Łodzi pt.: „Wpływ Biblioprewencji na zachowanie uczniów”: Analiza ankiety przeprowadzonej wśród użytkowników PBW w Łodzi. 2010.
 6. Comenius Regio Partnerskie Projekty pt. Biblioprewencja. Międzynarodowa Konferencja (Domžale-Słowenia): „Książka w życiu dziecka”: Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez wykorzystanie książki na zajęciach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi. 2011.
 7. Międzynarodowa Konferencja: Biblioteka jako "trzecie miejsce”: "Od maluszka do staruszka" - działalność edukacyjna PBW w Łodzi, Łódź, BUŁ, 2011.
 8. „Książka w świecie mediów”: Dziecko w świecie mediów, Łódź, WODN, 2011.
 9. „Absolwent bibliotekoznawstwa na rynku pracy. Możliwości, potrzeby, perspektywy”: Współczesny obraz bibliotekarza, Łódź, UŁ, 2011.
 10. "Biblioteka - edukacja - dydaktyka": „Od maluszka do staruszka” – oferta edukacyjna Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi, Wrocław, DBP, 2011.
 11. VII Forum Młodych Bibliotekarzy w Łodzi,: Współczesny bibliotekarz wśród źródeł komunikacji, Łódź, SBP, 2012.
 12. Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2012,: Bibliotekarz wśród współczesnych źródeł komunikacji, Lublin, IBiIN UMCS, 2012. 
 13. Biblioteka w komórce? - Przyszłość usług bibliotecznych,: m-strona Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi, Łódź, BUŁ, 2013.
 14. Piękny umysł. Rozwój intelektualny, fizyczny i społeczny dorosłych oraz seniorów, Łódź, UŁ, 2016.
 15. Edukacja czytelnicza i medialna inspiracją do wszechstronnego, samodzielnego poszukiwania informacji i uczenia się  – nowe wyzwania i perspektywy, Łódź, PBW, 2016
 16. "Bibliotekarze jako moderatorzy czytelnictwa nastolatków: najnowsze formy" Łódź, UŁ, 2016.
 17. "Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy bibliotekarza z młodym czytelnikiem". Łódź, UŁ, 2016.
 18. IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kultura Czytelnicza Młodego Pokolenia. Łódź, UŁ, 2016.
Udział w konferencjach:
 1. Bibliotekarzu kim jesteś – problematyka zawodu w kontekście przemian edukacyjnych. Łódź, WODN, 2007.
 2. Zawód: Bibliotekarz. Wizje, strategie, koncepcje. Łódź, UŁ, 2008.
 3. Bibliotekarz – przewodnikiem po świecie wiedzy. Łódź, WODN, 2008.
 4. Międzynarodowa konferencja dla nauczycieli i bibliotekarzy pt.: Biblioprewencja – książka pomaga ludziom!”. Łodzi, UMŁ, 2009.
 5. Czytanie i bajanie w teorii i praktyce. I Konferencja z cyklu: „Kultura Czytelnicza Młodego Pokolenia” Łódź, UŁ, 2010.
 6. Polskie Biblioteki Publiczne: Promocja! Warszawa, UW, 2011.
 7. Uwierz w promocję. Budowanie wizerunku biblioteki w środowisku oświatowym. Łódź, PBW, 2011.
 8. Film jako propozycja wzbogacenia oferty edukacyjnej szkoły. Łódź, ŁCDNiKP, 2012.
 9. e-booki na horyzoncie. Łódź, PBW, 2012.
 10. Cyfrowa szkoła – czyli jaka? Łódź, WODN, 2012.
 11. Łódzkie z Tuwimem. Łódź, UM/WODN, 2013.
 12. Dziś uczeń jutro partner. Łódź, PBW, 2013.
 13. XXIII Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza: Twórczość filmowa Andrzeja Wajdy, Andrzeja Munka, Krzysztofa Kieślowskiego i Krzysztofa Zanussiego – horyzont interpretacyjny nakreślony przez nową podstawę programową kształcenia ogólnego. Radziejowice 2013. 
 14. Filmoterapia w obliczu patologii i profilaktyki zachowań. Łódź, PBW, 2014. 
 15. XXIV Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza. Radziejowice 2014.
 16. Czas na czytanie. Łódź, PBW, 2014.
 17. Ewolucja modelu akademickiego kształcenia bibliotekarzy w latach 1945-2015, Łódź, UŁ, 2015.
    
Ukończone kursy:
 1. Prawo oświatowe dla nauczycieli stażystów i kontraktowych. WODN Łódź
 2. Moja pierwsza strona WWW. Podstawy języka HTML. WODN Łódź
 3. Jak napisać sprawozdanie z okresu stażu? WODN Łódź
 4. Jak kształcić umiejętności informacyjne uczniów. WODN Łódź
 5. Wirtualny spacer po bibliotekach. WODN Łódź
 6. Jak korzystać z różnych źródeł informacji. WODN Łódź
 7. Opis, analiza i ewaluacja działań własnych nauczyciela. WODN Łódź
 8. Jak małe dzieci nauczyć informatyki? WODN Łódź
 9. Podstawy teoretyczne biblioterapii. IKN
 10. Blog - nowoczesna forma edukacji. WODN Łódź
 11. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki w rozwiązywaniu problemów wychowawczych jako wymaganie na stopień nauczyciela mianowanego. WODN Łódź
 12. Asertywność na co dzień. WODN Łódź
 13. Jak skutecznie zabezpieczyć ucznia przed złym użytkowaniem zasobów sieci Internet? WODN Łódź 
 14. Koniec wieńczy dzieło - zostań dyplomowanym. WODN Łódź
 15. Social media marketing. Łódź.
Ukończone szkolenia:
 1. Zmiany w tablicach UKD. Łódź, PBW, 2010.
 2. Biblioteki cyfrowe, serwisy i portale internetowe. Warszawa, BN, 2010.
Prowadzone szkolenia:
 1. Dzieci w świecie książek. PBW w Łodzi.
 2. Zmierzch Stephenie Meyer – Litera a obraz książka czy film? PBW w Łodzi
 3. Książka też człowiek – gry edukacyjne wspierające pozytywne skojarzenie z książką, czytelnikiem i biblioteką. PBW w Łodzi
 4. Bezpieczeństwo i wiarygodność informacji w Internecie. PBW w Łodzi 
 5. Praca w chmurze. PBW w Łodzi
 6. Grafika w bibliotece i szkole. PBW w Łodzi
Kompleksowe Wsparcie Szkół: 
 1. Spotkanie informacyjne na temat sieci współpracy i samokształcenia prowadzonych w ramach nowego systemu wspierania szkół i nauczycieli. Bydgoszcz, ORE, 2012.
 2. Biblioteka szkolna i pedagogiczna - miejscem rozwijania kompetencji informacyjnych uczniów. Sulejówek, ORE, 2012. 
 3. Szkolenie dla 1000 osób, w tym w szczególności nauczycieli i pracowników instytucji wsparcia szkoły w zakresie zadań Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji, Łódź, ORE, 2013.
 4. Raport z ewaluacji szansą na rozwój szkoły. Gdańsk, ORE, 2013.
 5. Spotkanie dotyczące współpracy: kuratoriów oświaty, placówek doskonalenia, poradni oraz bibliotek nt. wspomagania pracy szkół. Warszawa, ORE, 2014.
 6. I Regionalne spotkanie konsultacyjne organizowane dla zewnętrznych konsultantów odpowiedzialnych za wspomaganie pracy szkół. Łódź, ORE, 2014.
 7. Zaprezentowanie Dobrej praktyki: dla zewnętrznych konsultantów odpowiedzialnych za wspomaganie pracy szkół. pt.:Udział Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi w projekcie Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji. Łódź, ORE, 2014.
 8. Szkolenie dla kandydatów na koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia. Łódź, ORE, 2014.
 9. Szkolenie: Wspomaganie pracy szkół we współpracy z bibliotekami szkolnymi. Warszawa, ORE, 2014.
 10. Zaprezentowanie Dobrej Praktyki podczas szkolenia: Wspomaganie pracy szkół we współpracy z bibliotekami szkolnymi.: Formy współpracy nauczycieli biblioteki pedagogicznej z dzieckiem młodszym w przedszkolu.Warszawa, ORE, 2014.
 11. II Regionalne spotkanie konsultacyjne organizowane dla zewnętrznych konsultantów odpowiedzialnych za wspomaganie pracy szkół. Łódź, ORE, 2014.
 12. Konferencja podsumowująca projekt: Kompleksowe Wsparcie Szkół – sukces edukacji, Łódź, ŁCDNiKP, 2014.
 13. Szkolenie „SORE w szkole”. Warszawa, ORE, 2014.
 14. Ogólnopolska Prezentacja Projektów na rzecz nowego systemu doskonalenia nauczycieli. Warszawa, ORE, 2014.
 15.  Jak wspomagać nauczyciela bibliotekarza w zarządzaniu wiedzą w szkole? Warszawa, ORE, 2015.
 16. Coaching, mentoring i inne formy wspomagania szkoły przez pracowników poradni psychologiczno–pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych. Warszawa, ORE, 2015.
 17. III Regionalne spotkanie konsultacyjne organizowane dla zewnętrznych konsultantów odpowiedzialnych za wspomaganie pracy szkół. Łódź, ORE, 2015.
 18. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się.ORE, 2015.
 19. Szkolenie z zakresu obsługi platformy www.doskonaleniewsieci.pl Łódź, ORE, 2015. 
 20. Regionalne spotkanie konsultacyjne organizowane dla zewnętrznych konsultantów odpowiedzialnych za wspomaganie pracy szkół. Łódź, ORE, 2015.
 21. „Wspieranie bibliotek pedagogicznych w  procesie wspomagania szkół i placówek kształcenia zawodowego” Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej; Warszawa.
Udział w warsztatach:
 1. Rytm i symetria - Origami w edukacji. PBW w Łodzi
 2. Warsztatach bibliologicznych dedykowanych pamięci prof. J. Dunina. KBiIN UŁ.
Inne:
 1. Udział w cyklicznym seminarium: Biblioteki w systemie edukacji i kultury. Warszawa BN
 2. Przeprowadzenie dla chętnych osób Rady Pedagogicznej PBW w Łodzi: Konwersacje w języku angielskim: The history and the structure of the Regional Pedagogical Library in Lodz. PBW w Łodzi
 3. Przeprowadzenie szkolenia dla Studentów Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ pt.:
  • Ścieżka awansu zawodowego nauczyciela bibliotekarza.
  • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi miejscem pracy bibliotekarza.
  • Biblioteka miejscem spotkań.
 4. Udział w międzynarodowych Warsztatach „Information Literacy Development in the School Sector" (Kształtowanie kompetencji informacyjnych w szkolnictwie). Kraków, UJ, 2011.
 5. Udział w VI Forum Młodych Bibliotekarzy OtwarciBibliotekarze.eu Poznań 2011.
 6. Udział w Forum Instytucji Kultury: Problemy Cyfryzacji zasobów Muzeów, Bibliotek i Archiwów. Warszawa 2011. 
 7. Udział w VIII Forum Młodych Bibliotekarzy Biblioteka Twój czas Twoje miejsce Olsztyn 2013.
Lekcje biblioteczne (prowadzone cyklicznie):
 1. Tradycja i nowoczesność czyli książka i Internet. Poszukajmy informacji o naszym mieście.
 2. Jak korzystać z usług PBW w Łodzi – wyszukiwanie dokumentów w tradycyjnych i komputerowych źródłach informacji.
 3. Wiarygodność informacji w Internecie.
 4. Zasady opisu bibliograficznego.
 5. Bibliografia załącznikowa.
 6. Wprowadzenie do Biblioteki.
 7. Zajęcia w ramach edukacji czytelniczej i medialnej prowadzone w Przedszkolu Miejskim nr 23 w Łodzi. 

Komentarze

Prześlij komentarz

Popularne posty z tego bloga

Marzena Peričič spotkanie pod oliwkami

Egzamin

Dyplomowanie