Posty

Wyświetlanie postów z marzec, 2016

Multimedialne środki dydaktyczne – zajęcia dla studentów.

W marcu na zaproszenie Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ razem z koleżanką z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi mieliśmy przyjemność prowadzenia zajęć ze studentami. Tematem zajęć były Multimedialne środki dydaktyczne. Zajęcia skierowane dla studentów uczestniczących w zajęciach bloku pedagogicznego były ciekawe i mogą mieć przełożenie w późniejszej pracy z uczniem. Współcześni uczniowie są już dobrze zaznajomieni ze technologią komputerową dlatego nauczyciel też musi znać metody pracy z takim uczniem. Wyniki badań wskazują, że multimedialne środki dydaktyczne są w powszechnym użyciu, o czym świadczą wypowiedzi uczniów: „bez tych środków nie jest możliwe uczenie się; chyba wszyscy korzystamy z komputerów, bo w ten sposób można się dowiedzieć dużo i szybko; świetnie, że mamy te urządzenia, Wypowiedzi uczniów wskazują, iż wykorzystują oni różne rodzaje multimedialnych środków dydaktycznych. Wskazali oni na cyfrowy aparat fotograficzny, konsolę, odtwarz