Multimedialne środki dydaktyczne – zajęcia dla studentów.

W marcu na zaproszenie Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ razem z koleżanką z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi mieliśmy przyjemność prowadzenia zajęć ze studentami. Tematem zajęć były Multimedialne środki dydaktyczne. Zajęcia skierowane dla studentów uczestniczących w zajęciach bloku pedagogicznego były ciekawe i mogą mieć przełożenie w późniejszej pracy z uczniem.
Współcześni uczniowie są już dobrze zaznajomieni ze technologią komputerową dlatego nauczyciel też musi znać metody pracy z takim uczniem.
Wyniki badań wskazują, że multimedialne środki dydaktyczne są w powszechnym użyciu, o czym świadczą wypowiedzi uczniów: „bez tych środków nie jest możliwe uczenie się; chyba wszyscy korzystamy z komputerów, bo w ten sposób można się dowiedzieć dużo i szybko; świetnie, że mamy te urządzenia,
Wypowiedzi uczniów wskazują, iż wykorzystują oni różne rodzaje multimedialnych środków dydaktycznych. Wskazali oni na cyfrowy aparat fotograficzny, konsolę, odtwarzacz mp4 i odtwarzacz DVD. Uczniowie wykorzystywali multimedialne środki dydaktyczne do: robienia zdjęć notatek, słuchania muzyki i komunikowania się oraz wykonywania obliczeń na kalkulatorze ze smartfonu.
Ze względu na fakt, iż żyjemy w społeczeństwie wiedzy i informacji, należy rozpoznawać jakie przedmioty, urządzenia,  środki dydaktyczne, w tym multimedialne mogą ułatwiać dzieciom przyswajanie wiedzy. Konieczne jest jednak także uczenie dzieci mądrego i bezpiecznego posługiwanie się komputerem, Internetem i innymi multimedialnymi środkami wspomagającymi edukację.
Z dużą satysfakcja mogę stwierdzić, że zajęcia ze studentami, przyszłymi nauczycielami, przybiegały w bardzo dobrej atmosferze. Myślę, że pozyskana wiedza zostanie wykorzystana do przygotowywania ciekawych scenariuszy zajęć dla uczniów.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Marzena Peričič spotkanie pod oliwkami

Egzamin

Dyplomowanie