O blogu...

Blog powstał w celu lepszej komunikacji pomiędzy bibliotekarzami a czytelnikami Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi.
Chcę, aby ten blog był miejscem gdzie czytelnicy dowiedzą się o życiu biblioteki, a bibliotekarze dowiedzą się, co o ich pracy myślą czytelnicy. Niech ten blog posłuży wymianie zdań i poglądów o PBW w Łodzi!

poniedziałek, 13 lutego 2017

Badanie satysfakcji

Zachęcam do wypełnienia anonimowej ankiety mającej na celu zbadanie opinii użytkowników na temat funkcjonowania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi. Dziękuję. :)


poniedziałek, 21 listopada 2016

II konferencja naukowo-dydaktyczna dla bibliotekarzy

Odbyła się kolejna konferencja naukowo-dydaktyczna „Bibliotekarze jako moderatorzy czytelnictwa nastolatków: najnowsze formy i metody pracy” zorganizowana przez Katedrę Informatologii Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, Sekcję Edukacji Młodego Czytelnika Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Okręgu Łódzkiego, Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Łodzi oraz Miejską Bibliotekę Publiczną Łódź-Polesie dla środowiska bibliotekarzy.Tym razem na konferencji goszczono przedstawicieli biblioteki pedagogicznej i bibliotek publicznych z terenu całego województwa łódzkiego.Wysoko oceniono zarówno referentów, jak i prowadzących warsztaty. Teoretyczne rozważania przedstawione w formie referatów znalazły swoje praktyczne odzwierciedlenie podczas warsztatów prowadzonych równolegle w 4 modułach. Ze względów organizacyjnych każdy uczestnik mógł wziąć udział tylko w jednym z nich.Uczestnicy wysoko ocenili organizację i umiejętność wyjaśniania zagadnień przez wszystkich prowadzących warsztaty.Wydaje się koniecznym zoorganizowanie kolejnych konferencji naukowo-dydaktycznych, gdyż słuchacze wykazali zainteresowanie szerokim wachlarzem zagadnień dotychczas prezentowanych ale także i nowych. Warto podkreślić, że tego rodzaju spotkania z bibliotekarzami mogą stanowić przestrzeń do wymiany poglądów dotyczących przyszłości bibliotekarstwa w Łodzi i województwie. Frekwencja uczestników oraz analiza wypełnionej przez uczestników ankiety ewaluacyjnej wskazuje, że istnieję duża zainteresowanie tego rodzaju spotkaniami.

poniedziałek, 24 października 2016

Kultura Czytelnicza Młodego Pokolenia

Już po raz czwarty naukowcy oraz praktycy z kraju i zagranicy spotkali się, w Łodzi na IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kultura Czytelnicza Młodego Pokolenia.

Dyskutowano nad ogólnym stanem czytelnictwa w Polsce i na świecie, możliwościami pozyskiwania zaangażowanych czytelników, nowymi formami tekstualności oraz technologiami informacyjnymi w służbie czytelnictwa. Dwudniowe obrady były okazją do wymiany myśli naukowej, poglądów uczestników co do nowego kształtu kultury czytelniczej. Po konferencji zostaną wydane dwie publikacje naukowe, które będą okazją do pełniejszego zapoznania się z przedstawionymi na niej zagadnieniami.
Pracownicy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi nie tylko licznie uczestniczyli w poszczególnych sesjach i panelach, ale również byli jej prelegentami: Monika Wachowicz i Piotr Szeligowski przedstawili referat nt. różnych form promocji czytelnictwa z wykorzystaniem Technologii informacyjno-komunikacyjnych wśród dzieci z klas I-III szkoły podstawowej. W szczególności prelegenci przedstawili możliwości wykorzystania serwisów Web 2.0 w celu krzewienia kultury czytelniczej. Przy czym główny nacisk położyli na kształtowanie nawyków czytelniczych i twórczy udział młodego czytelnika w popularyzacji literatury.

Kolejna piąta edycja tego wydarzenia odbędzie się za dwa lata. 


poniedziałek, 27 czerwca 2016

Dyplomowanie - tuż po i tuż przed


Mam wrażenie, że nie tak dawno pisałem post o rozpoczęciu awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego a tu już go zakończyłem.  

Staż, który trwa 2 lata i 9 miesięcy rozpocząłem z początkiem września 2013 r., a zakończyłem w maju tego roku.
Po tym okresie nauczyciel musi napisać sprawozdanie z przebiegu stażu i złożyć je do dyrektora placówki najpóźniej do końca czerwca. Po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu można zakończyć etap wewnętrzny.
Następnie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny składa wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego wraz z dokumentacją. Ma na to okres 3 lat od dnia uzyskania pozytywnej oceny dorobku za okres stażu ustanowionej przez dyrektora placówki. Należy pamiętać, aby złożyć także podanie, zaświadczenie i kopie dokumentów.
Postępowanie kwalifikacyjne zostaje wszczęte od razu w chwili złożenia wniosku. Data złożenia do organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest bardzo ważna i wpływa na termin wydania decyzji o nadaniu stopnia. Gdyż nauczycielom, którzy złożą wnioski do dnia 30 czerwca, organ nadzorujący wydaje decyzję w do dnia 31 sierpnia danego roku. Natomiast nauczycielom, którzy złożą wnioski o do dnia 31 października, organ wydaje decyzję do dnia 31 grudnia danego roku.
Moja teczka została złożona do Kuratorium Oświaty, teraz czekam na powołanie komisji kwalifikacyjnej, która dokona analizy i przeprowadzi rozmowę.
Na początku sierpnia podczas posiedzenia komisji kwalifikacyjnej w Kuratorium Oświaty po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego uzyskałem akceptację Komisji i otrzymałem zaświadczenie o nadaniu mi stopnia nauczyciela dyplomowanego. Pod koniec miesiąca odebrałem akt nadania mi stopnia nauczyciela dyplomowanego. 

poniedziałek, 20 czerwca 2016

Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy bibliotekarza z młodym czytelnikiem


Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, Sekcja Edukacji Młodego Czytelnika Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Okręgu Łódzkiego, oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi, zorganizowały  konferencję "Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy bibliotekarza z młodym czytelnikiem". 

Spotkanie rozpoczął wykład dr hab. prof. UŁ Marioli Antczak "Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy bibliotekarzy", w którym przekonywała bibliotekarzy do wykorzystywania nowych technologii nie tylko w swojej pracy, ale także w życiu prywatnym. Po wykładzie uczestnicy wzięli udział w warsztatach z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej przeprowadzonych przeze mnie i dwie koleżanki z PBW w Łodzi:
  • Wordle (czyli chmura słów - unikalne narzędzie do zobrazowania słów)
  • Książeczki interaktywne z rozszerzoną rzeczywistością
  • Learning Apps – platforma edukacyjnaKażdy uczestnik mógł wybrać dwa z wymienionych szkoleń, które zostały przeprowadzone dwukrotnie na równoległych panelach. 

Podczas konferencji zaprezentowano ciekawe przykłady zastosowania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych przydatnych w pracy z młodym czytelnikiem. Spotkanie było doskonałą okazją do dyskusji na temat współpracy.poniedziałek, 30 maja 2016

Seniorzy i Technologie Informacyjno-Komunikacyjne


"Seniorzy i Technologie Informacyjno-Komunikacyjne" to temat wystąpienia przedstawicieli PBW w Łodzi podczas konferencji "Piękny umysł. Rozwój intelektualny, fizyczny i społeczny dorosłych oraz seniorów", która odbyła się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.. Projekt pod tym samym tytułem realizowany jest przez Centrum Synergii Biznesu Projekt "Beautiful Mind".

Konferencja adresowana była do nauczycieli i trenerów osób dorosłych. Stanowi ona podsumowanie dwuletniego projektu pt. "Beautiful Mind.czwartek, 12 maja 2016

TIK dla nauczycieli


W marcu i kwietniu odwiedziłem każdą z czterech Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi. Celem wizyty było przeprowadzenie szkolenia z TIK-u dla nauczycieli powiatów zgierskiego, łęczyckiego, pabianickiego i kutnowskiego. Dla mnie jako prowadzącego satysfakcjonujące było to, że każde ze spotkań cechowały się dużą frekwencją. Świadczyć to może o potrzebie dokształcania w tej tematyce.Nie były to moje pierwsze szkolenia mieszczące się w zakresie Technologii Informacyjno Komunikacyjnych. W latach ubiegłych prowadziłem warsztaty dotyczące m.in. Bezpieczeństwa i wiarygodności w Internecie, czy Pracy w chmurze, obejmowało zagadnienia dotyczące objaśnienia czym są Dyski wirtualne na przykładzie usługi Google Drive.

poniedziałek, 4 kwietnia 2016

Zostań Super Zakrętakiem - Na Sofie

Organizuję w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej spotkanie z rzecznikiem prasowym Stowarzyszenia „Łódzkie Hospicjum Dla Dzieci”.
Podczas spotkania zaproszony gość opowie o pracy i budowie Hospicjum, o tym jak można pomóc włączając się do udziału w projekcie „Zostań Super Zakrętakiem” realizowanego przez Stowarzyszenie. Jest to ekologiczne przedsięwzięcie, które dzięki łatwej segregacji odpadów, w postaci zbiórki zakrętek, będzie wspierać podopiecznych Hospicjum w urzeczywistnianiu ich marzeń.
Będzie to także okazja do promowania wśród przybyłych gości inicjatywy przekazania 1% podatku dla łódzkiej organizacji.
https://www.facebook.com/events/342201732617092/

Spotkanie odbędzie się 6 kwietnia o godzinie 17:00 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. prof. T. Kotarbińskiego w Łodzi ulica Wólczańska 202 - Filmoteka p.23.
Zapraszam!

czwartek, 10 marca 2016

Multimedialne środki dydaktyczne – zajęcia dla studentów.

W marcu na zaproszenie Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ razem z koleżanką z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi mieliśmy przyjemność prowadzenia zajęć ze studentami. Tematem zajęć były Multimedialne środki dydaktyczne. Zajęcia skierowane dla studentów uczestniczących w zajęciach bloku pedagogicznego były ciekawe i mogą mieć przełożenie w późniejszej pracy z uczniem.
Współcześni uczniowie są już dobrze zaznajomieni ze technologią komputerową dlatego nauczyciel też musi znać metody pracy z takim uczniem.
Wyniki badań wskazują, że multimedialne środki dydaktyczne są w powszechnym użyciu, o czym świadczą wypowiedzi uczniów: „bez tych środków nie jest możliwe uczenie się; chyba wszyscy korzystamy z komputerów, bo w ten sposób można się dowiedzieć dużo i szybko; świetnie, że mamy te urządzenia,
Wypowiedzi uczniów wskazują, iż wykorzystują oni różne rodzaje multimedialnych środków dydaktycznych. Wskazali oni na cyfrowy aparat fotograficzny, konsolę, odtwarzacz mp4 i odtwarzacz DVD. Uczniowie wykorzystywali multimedialne środki dydaktyczne do: robienia zdjęć notatek, słuchania muzyki i komunikowania się oraz wykonywania obliczeń na kalkulatorze ze smartfonu.
Ze względu na fakt, iż żyjemy w społeczeństwie wiedzy i informacji, należy rozpoznawać jakie przedmioty, urządzenia,  środki dydaktyczne, w tym multimedialne mogą ułatwiać dzieciom przyswajanie wiedzy. Konieczne jest jednak także uczenie dzieci mądrego i bezpiecznego posługiwanie się komputerem, Internetem i innymi multimedialnymi środkami wspomagającymi edukację.
Z dużą satysfakcja mogę stwierdzić, że zajęcia ze studentami, przyszłymi nauczycielami, przybiegały w bardzo dobrej atmosferze. Myślę, że pozyskana wiedza zostanie wykorzystana do przygotowywania ciekawych scenariuszy zajęć dla uczniów.

poniedziałek, 25 stycznia 2016

Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu

Dzieci z zaprzyjaźnionego Przedszkola Miejskiego nr 23 w Łodzi opowiadają co to są środki masowego przekazu. Film zrealizowany przez nauczycieli bibliotekarzy z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi z okazji Światowego Dnia Środków Masowego Przekazu.