Posty

Poprawność językowa

Ostatnie wydarzenia w moim życiu prywatnym skłaniają mnie do refleksji na temat wychowania w przyszłości i nauczenia Dziecka tego co najlepsze. Podczas niedawno czytanych książek (jedna czytana Dziecku) napotkałem na dwa błędy językowe i nie ukrywam, że to one natchnęły mnie to napisania tego posta. Przeczytałem że: bohaterka opowiadania dla dzieci ubrała granatową sukienkę, a inny autor swoją radości ogłaszał wszem i wobec. Są to błędy składniowe, które nie powinny się zdarzać w książkach, które czytają dzieci i dorośli, gdyż skutkuje to błędnym utrwalaniem tej formy. Jak ma rodzic wytłumaczyć dziecku, że w poważnej, pięknie wydanej książce jest błędnie napisane i ma „tak nie mówić”?  
Tuż przed długim majowym weekendem, krążył w sieci popularny mem, który udostępniło kilkaset osób, i nikt nie zwrócił uwagi, że zawierał taki sami błąd (wszem i wobec)!
Innym zagadnieniem jest poprawna odmienia liczebników. Te błędy ortograficzne spotykane są na każdym kroku. W jednym z małych miast spo…

Co czytać Dziecku w brzuchu Mamy?

Obraz
W tym poście będzie co czytamy do brzuszka naszemu Dziecku. Wcześniej tylko wspominałem o tym a teraz więcej konkretów.
Dziecko na tym etapie rozwoju oczywiście nie rozumie słów, tego co czytamy. Istotne jest to, że rozpoznaje nasze głosy rodziców i potrafi „odszyfrować” towarzyszące nam podczas lektury emocje. Czytając opowiadania, bajki, baśnie mimowolnie modulujemy nasz głos. Zmieniamy także jego ton na cieplejszy i cichszy.
Przy wyborze pierwszej czytanki dla Dziecka wybraliśmy zbiór krótkich opowiadań do czytania przed zaśnięciem. Są to bardzo przyjazne i niosące pozytywne emocje teksty. Książka zawiera wiele pouczających historii, które w przyszłości mogą stać się punktem wyjścia do rozmowy o właściwych postawach społecznych.

Taty rozmowy z brzuchem

Obraz
W tym poście będę chciał zmierzyć się z coraz mniej panującym stereotypem roli mężczyzny podczas ciąży. Tak jak wspomniałem poprzednio, że powszechnie wydaje się dziwne, aby „facet gadał do brzucha”.
Udowodnione jest, że po urodzeniu głos matki działa na dziecko uspokajająco – tylko dla tego, że zna ten głos, kiedy było w brzuchu. Można też wiele poczytać o włączaniu dziecku muzyki podczas ciąży – po urodzeniu będzie rozpoznawało te dźwięki i będą wpływać na nie kojąco.
Skoro tak to działa z mamą i muzyką to czemu nie przełożyć tego na ojca i książki?
Czytanie do brzuszka ma same pozytywne strony!
Jeżeli tata będzie czytał np.: bajki, swojemu dziecku w brzuchu, z takiego zachowania wyniknie wiele plusów.

Czytanie już "w brzuchu"

Obraz
Przychodzi w życiu, także bibliotekarza, taki ważny moment który wiesz, że zmienia Ciebie, Twoje dotychczasowe życie i całe najbliższe otoczenie – pojawienie się na świecie Dziecka. Z codziennej pracy wśród dzieci wiem, że kontakt najmłodszych z książką ma na celu: rozbudzanie zamiłowań czytelniczych i poznawczych dzieci, wspomaga rozwój emocjonalny i intelektualny dziecka a także rozwija umiejętności kreatywnego myślenia, wyobraźni i mowy. Dużo też już napisano, że społeczeństwa „czytające” są lepiej rozwinięte gospodarczo i ekonomicznie od społeczeństw „nieczytających”. Powszechność czytania jest ważnym składnikiem potencjału intelektualnego społeczeństwa i jego siłą motoryczną. Biegłość w czytaniu i motywacja do lektury czynią człowieka zdolnym do uczestnictwa w dalszym kształceniu, przesądzają też o zdolności do uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelskim. Dzieci, które dobrze czytają szybciej i lepiej się uczą. Mają także większe szanse ukończenia dobrej szkoły i zdobycia w…

Modyfikacje!

Prowadzę ten Blog Bibliotekarza od stycznia 2011 roku w raczej niezmienionej formie. Po takim okresie przychodzi czas na modyfikacje. Widzimy się już w odświeżonej szacie graficznej i … z nową zakładką Czytanie dziecku. Moje ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy nauczyciela m.in. w krzewieniu kultury czytelniczej wśród dzieci, stanie przed dużym wyzwaniem, wychowaniem własnego dziecka.
Zapraszam!

Wspomaganie PO WER

Wczoraj przeprowadziliśmy kolejne szkolenie Rady Pedagogicznej w ramach programu PO WER. 
Szkoły miały do wyboru tematy warsztatów z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej, które chcą, aby zostały przeprowadzone z nich szkolenia.
Te  placówki, które zostały objęte naszym wspomaganiem wybrały: Praca w chmurze z dokumentami (Google) - jak tworzyć i współtworzyć z innymi osobami dokumenty on-line (sporządzanie dokumentów, arkusza ankiet, kalendarza).
To szkolenie obejmuje zagadnienia dotyczące objaśnienia czym są Dyski wirtualne na przykładzie usługi Google Drive. Tematyka jest bardzo obszerna dlatego też treści zostały podzielone na 3 bloki. Po wstępie teoretycznym prowadzący przeszedł do części praktycznych czyli edycji dokumentów typu: Word, PowerPoint, oraz sporządzania arkusza ankiet i prowadzenia kalendarza.

Duża frekwencja i zainteresowanie tematem może świadczyć o potrzebie prowadzenia warsztatów obejmujących to zagadnienie.