Posty

Wyświetlanie postów z październik, 2012

e-booki na horyzoncie

Grafika
Zapraszamy na Konferencję dla nauczycieli–bibliotekarzy: "e-booki na horyzoncie" w dniu 14 listopada 2012 r. godz. 10.00 – 14.30 w Łódzkim Domu Kultury. Program konferencji. Galeria zdjęć po konferencji.

Po drugiej stronie okładki

Grafika
Tak tuż przed weekendem zapraszam do obejrzenia filmu o bardzo tajemniczym, ale bibliotecznym tytule: Po drugiej stronie okładki . Producentem tego projektu jest (młody) bibliotekarz z Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu .  

Współpraca z PM 23 w Łodzi

Rozpoczęliśmy kolejny rok współpracy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi z Przedszkolem Miejskim nr 23 w Łodzi, który realizuje ideę szerzenia kultury książki i czytania wśród dzieci przedszkolnych. Podczas cyklicznych spotkań będziemy realizować założenia akcji ABC XXI – Cała Polska czyta dzieciom. tj.: propagowanie literatury dla dzieci, która wspiera rozwój psychofizyczny, właściwe postawy prospołeczne i moralne. Na pierwszych zajęciach było przedstawienie się przedszkolakom i opowiedzenie o bibliotece oraz jak należy postępować z książkami. Zadaliśmy dzieciom zagadkę: Tutaj książki wypożyczysz, jeśli czytać bardzo lubisz, tak, jak inni czytelnicy zadbasz o nie i nie zgubisz!   Kto zna odpowiedź? Na zajęciach razem z dziećmi zrobiliśmy książkę z prac dotyczących jesiennej aury. Przy zastosowaniu techniki „rób książki” tradycyjna rola czytelnika jako odbiorcy ulega radykalnej zmianie – z biernego konsumenta staje się osobą aktywną, która współtworzy książk

Ślubowanie

Dzisiaj na uroczystej Radzie Pedagogicznej z Okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej ja jako „świeży” nauczyciel mianowany złożyłem ślubowanie: " Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg ".  (Art. 15, Karty Nauczyciela)

Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2012

Grafika
W dniach 9-10 października 2012 r. w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS w Lublinie odbywała się międzynarodowa konferencja naukowa „Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2012”. Program konferencji . Ja drugiego dnia wygłosiłem referat Bibliotekarz wśród współczesnych źródeł komunikacji . Pierwszy raz, z ciekawości, przygotowałem prezentację w Prezi, o której słyszy się różne skrajne opinie. Na stronie Prezi można zobaczyć moją prezentację. Założeniem mojego referatu było przybliżenie możliwości zastosowania współczesnych źródeł komunikacji w bibliotece. Swoją uwagę skoncentrowałem na możliwości jaką daje blog biblioteczny, który jest formą elektronicznego dziennika. Podczas wystąpienia przywoływałem przykłady kontaktu pomiędzy bibliotekarzem a czytelnikiem za pośrednictwem (tego) bloga. Chciałem wykazać, że jest narzędziem komunikacji dwustronnej, nie polegającym tylko na pisaniu przez autora tekstów, ale również na publikowaniu komentarzy przez

Wycieczka PBW 2012!

Grafika
W tym roku wycieczka PBW odbyła się w ostatni, bardzo słoneczny, weekend września. Pierwszym punktem było zwiedzanie Nysy. Pani przewodnik zabrała nas na spacer po tym mieście i omówiła najciekawsze zabytki m.in. Bazylikę i Muzeum. Następnie przejechaliśmy do założonego w 1254 roku miasta Paczków. Ostatnim miejscem, które było zaplanowane to Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Poszukiwacze tego kruszcu wraz z przewodnikiem chodzili po kopalni ale (z tego co wiem) nikt się nie wzbogacił o sztabki złota. Po zobaczeniu podziemnych chodników, wodospadu i wystaw wyjechaliśmy na górę kolejką. Tak zakończył się pierwszy dzień wycieczki.  Następnego dnia rano przejechaliśmy do XVII wiecznego Pałacu w Mosznej, który posiada aż 99 mniejszych i większych wieżyczek. Zachowany w bardzo dobrym stanie i pięknym ogrodem zrobił na wszystkich wielkie wrażenie. Ostatnim miejscem na trasie było miasto Opole, gdzie m. in. mogliśmy zobaczyć: Rynek Starego Miasta, Wieżę Piastowską, Am