Posty

Wyświetlanie postów z listopad, 2011

Plakat

Grafika

Pan Alfabet w Przedszkolu

Pan Alfabet to litery Będę zatem bardzo szczery I w sekrecie powiem wam Kto literki dobrze zna W szkole same szóstki ma (…) Oczywiście piosenka jest dłuższa bo to jest tylko refren. Tak śpiewały przedszkolaki na zajęciach Niesforny alfabet – wykonujemy śmieszne literki . Zajęcia miały na celu przybliżenie alfabetu języka polskiego grupie 5-latków. Był czytany wiersz, słuchana i śpiewana piosenka i zgadywanki – wszystko to aby dzieci sprawnie posługiwały się alfabetem. Na zakończenie zajęć każdy przedszkolak kolorował szkic litery alfabetu (swój inicjał imienia). Po reakcji dzieci było widać, że zajęcia bardzo się im podobały. A za miesiąc będzie na lekcji już bardzo świątecznie.

Dni Książki Historycznej

To nowa ogólnopolska inicjatywa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, popularyzująca działalność bibliotek na rzecz budowania w społeczeństwie świadomości o znaczeniu wiedzy historycznej w świecie współczesnym. „Dni Książki Historycznej” trwają cały listopad 2011 i stanowią jedną z inicjatyw I Salonu Bibliotek zorganizowanego podczas XX Targów Książki Historycznej w Warszawie w dniach 24-27 listopada 2011 r. Biblioteki, które zgłoszą udział w „Dniach Książki Historycznej”, wezmą udział w konkursie na najciekawsze działania bibliotek popularyzujące książkę i wiedzę historyczną w listopadzie 2011. Więcej szczegółów i regulamin konkursu na stronie SBP.

PBW w XVIII LO

Nauczyciele bibliotekarze z PBW w Łodzi razem z Panią bibliotekarką z XVIII LO w Łodzi przeprowadzili 4 lekcje biblioteczne dla maturzystów tej szkoły. Zajęcia miały na celu objaśnienie i wytłumaczenie zasad sporządzania bibliografii. Ta umiejętność jest bardzo ważna dla uczniów ostatnich klas, gdyż jest ona konieczna do wykorzystania w prezentacji maturalnej z języka polskiego. Zajęcia były podzielone na dwie części teoretyczną – czyli wykład i praktyczną gdzie maturzyści sporządzali przykładowe opisy bibliograficzne. Zajęcia prowadzone były w bardzo miłej atmosferze i z wyraźnym zainteresowaniem uczniów.

Absolwent na rynku pracy

W poniedziałek (7 listopada 2011 roku) uczestniczyłem w konferencji Absolwent bibliotekoznawstwa na rynku pracy. Możliwości, potrzeby,perspektywy – która odbyła się w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego. Przedstawiłem na niej referat pt.: Współczesny obraz bibliotekarza . Założeniami konferencji było zdiagnozowanie szans i możliwości zatrudnienia oraz określenie potrzeb rynku pracy dla absolwentów kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Konferencja dała możliwość skonfrontowania przygotowania i oczekiwań studentów, pozwoliła na podjęcie próby zarysowania kanonu kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy na stanowiskach związanych z wytwarzaniem, obiegiem, opracowywaniem i udostępnianiem informacji w postaci tradycyjnej i elektronicznej.