Posty

Wyświetlanie postów z październik, 2016

Kultura Czytelnicza Młodego Pokolenia

Grafika
Już po raz czwarty naukowcy oraz praktycy z kraju i zagranicy spotkali się, w Łodzi na IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kultura Czytelnicza Młodego Pokolenia. Dyskutowano nad ogólnym stanem czytelnictwa w Polsce i na świecie, możliwościami pozyskiwania zaangażowanych czytelników, nowymi formami tekstualności oraz technologiami informacyjnymi w służbie czytelnictwa. Dwudniowe obrady były okazją do wymiany myśli naukowej, poglądów uczestników co do nowego kształtu kultury czytelniczej. Po konferencji zostaną wydane dwie publikacje naukowe, które będą okazją do pełniejszego zapoznania się z przedstawionymi na niej zagadnieniami. Pracownicy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi nie tylko licznie uczestniczyli w poszczególnych sesjach i panelach, ale również byli jej prelegentami: Monika Wachowicz i Piotr Szeligowski przedstawili referat nt. różnych form promocji czytelnictwa z wykorzystaniem Technologii informacyjno-komunikacyjnych wśród dzieci z klas I-III szkoły po