Kultura Czytelnicza Młodego Pokolenia

Już po raz czwarty naukowcy oraz praktycy z kraju i zagranicy spotkali się, w Łodzi na IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kultura Czytelnicza Młodego Pokolenia.

Dyskutowano nad ogólnym stanem czytelnictwa w Polsce i na świecie, możliwościami pozyskiwania zaangażowanych czytelników, nowymi formami tekstualności oraz technologiami informacyjnymi w służbie czytelnictwa. Dwudniowe obrady były okazją do wymiany myśli naukowej, poglądów uczestników co do nowego kształtu kultury czytelniczej. Po konferencji zostaną wydane dwie publikacje naukowe, które będą okazją do pełniejszego zapoznania się z przedstawionymi na niej zagadnieniami.
Pracownicy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi nie tylko licznie uczestniczyli w poszczególnych sesjach i panelach, ale również byli jej prelegentami: Monika Wachowicz i Piotr Szeligowski przedstawili referat nt. różnych form promocji czytelnictwa z wykorzystaniem Technologii informacyjno-komunikacyjnych wśród dzieci z klas I-III szkoły podstawowej. W szczególności prelegenci przedstawili możliwości wykorzystania serwisów Web 2.0 w celu krzewienia kultury czytelniczej. Przy czym główny nacisk położyli na kształtowanie nawyków czytelniczych i twórczy udział młodego czytelnika w popularyzacji literatury.

Kolejna piąta edycja tego wydarzenia odbędzie się za dwa lata. 


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Marzena Peričič spotkanie pod oliwkami

Egzamin

Dyplomowanie