Posty

Wyświetlanie postów z październik, 2013

Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji

W ostatnich trzech miesiącach uczestniczyłem w szkoleniu dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE). Szkolenia te realizowane w ramach projektu "System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół", wdrażanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Celem 14. dniowego cyklu szkoleniowego było przygotowanie kadr zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli do kompetentnego i skutecznego wypełniania zadań w zakresie kompleksowego wspomagania szkół i placówek oświatowych. W założeniu organizatorów, ja jako uczestnik szkolenia, uzyskałem kompetencje, które pozwalają na podjęcie pracy w charakterze SORE. Poznałem zadania dla roli zawodowego konsultanta rozwoju organizacyjnego, tj. osoby, która łącząc umiejętności: koordynatora projektów, trenera, coacha i doradcy wspiera placówki w procesach całościowego ustawicznego uczenia się i rozwoju. Nauczyłem się i rozwinąłem także umiejętności do zespołowej realizacji spójnych i celow