Koordynator sieciW minionym tygodniu uczestniczyłem w 3. dniowym szkoleniu dla kandydatów na koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia.
Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, psychologów szkolnych, pedagogów szkolnych, dyrektorów szkół, doradców metodycznych, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, poradni psychologiczno–pedagogicznych oraz szkolnych organizatorów rozwoju edukacji.
Po szkoleniu zdobyłem wiedzę na temat roli i zadań koordynatora sieci w ramach nowego systemu wspomagania. Rozwinąłem umiejętności komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania problemów, a także pracy zespołowej.
Poznałem zasady wyznaczania celów, planowaniem, zarządzaniem, monitorowaniem oraz ewaluowaniem pracy sieci współpracy i samokształcenia.
Celem szkolenia było przygotowanie kadr systemu doskonalenia nauczycieli do kompetentnego i skutecznego pełnienia funkcji koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia, działających w ramach nowo wdrażanego systemu wspomagania szkół.
Wartością dodaną szkoleń ma być wzrost świadomości uczestników w zakresie zmiany podejścia do zarządzania rozwojem oraz zwiększenie motywacji do dalszego doskonalenia wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Więcej na stronie organizatora

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Marzena Peričič spotkanie pod oliwkami

Egzamin

Dyplomowanie