Zarządzanie wiedzą w szkole

Jak wspomagać nauczyciela bibliotekarza w zarządzaniu wiedzą w szkole? Uczestniczyłem w tym spotkaniu w dniach 5-7 marca 2015 w pod warszawskich Falentach.Organizatorem spotkania był Ośrodek Rozwoju Edukacji. Głównymi celami trzydniowej konferencji było omówienie roli biblioteki w realizacji zadań szkoły, określenie kompetencji nauczycieli bibliotekarzy potrzebnych do tego, aby biblioteka stawała się miejscem w szkole, w którym zarządza się wiedzą, a także pokazanie jak bibliotekę szkolną w świetle nowych zapisów prawnych mają wspomagać, w osiągnięciu tego celu, biblioteki pedagogiczne i placówki doskonalenia nauczycieli Na spotkaniu była obecna, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Joanna Berdzik, która m.in. powiedziała, że „Musimy sprawić, aby biblioteka szkolna stała się miejscem ważnym dla całej społeczności szkolnej – uczniów, nauczycieli i rodziców”

W trakcie trzech dni obrad nauczyciele wysłuchali prelegentów, którzy o szkole i zadaniach biblioteki mówili z perspektywy teoretycznej a podczas warsztatów uczestnicy spotkania dzieli się dobrymi praktykami a także własnym doświadczeniem.

Ponad 200 nauczycieli z bibliotek szkolnych i pedagogicznych, a także nauczycieli konsultantów z placówek doskonalenia nauczycieli i doradców metodycznych dyskutowali przede wszystkim o promocji czytelnictwa i wykorzystaniu nowoczesnych technologii, zarządzaniem zasobami biblioteki, prowadzeniem zajęć dla uczniów, współpracą z nauczycielami, rolą dyrektora szkoły i współpracą z rodzicami lub instytucjami, które wspierają szkołę.

Spotkanie było doskonałą okazją do wzajemnego poznania nauczycieli bibliotekarzy oraz wymianę swoich doświadczeń w działaniach realizowanych w pracy.

Zdjęcia ze spotkanie i więcej o nim na stronie ORE.
Polecam też inspirujące filmy ;)


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Marzena Peričič spotkanie pod oliwkami

Egzamin

Dyplomowanie