Tradycja a nowoczesność...

Dziś w PBW w Łodzi odbyła się lekcja Tradycja a nowoczesność, książka a Internet poszukujemy informacji o… Łodzi. Były to trzecie zajęcia edukacyjne w ciągu ostatniego miesiąca. Odbiorcami byli uczniowie klas V i VI.
Zajęcia uczą jak należy wyszukiwać informacje w różnych źródłach wiedzy zarówno w tych tradycyjnych jak i elektronicznych. Prowadzący w skrócie wykłada historię encyklopedii, słowników i Internetu. Nauczyciele omawiają i pokazują aparat wyszukiwawczy książki – który ułatwia dotarcie do poszukiwanego hasła.
Podczas pracy w grupach uczniowie wyszukują w rozmaitych źródłach wiedzy informacje o Łodzi. Następnie prezentują swoje wyniki i rozpoczyna się rozmowa na temat różnic tych źródeł.
W ostatniej części zajęć prezentowane są encyklopedie online. Nauczyciel pokazuje, że te portale nie są takie same. Wskazuje odrębności i zwraca uwagę na wiarygodność informacji zawartych w Internecie.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Marzena Peričič spotkanie pod oliwkami

Egzamin

Dyplomowanie