Wykorzystanie e-podręczników w nauczaniu

Mimo trwających wakacji ukończyłem i to z wyróżnieniem formę doskonalenia: Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się.
Kurs prowadzony był metodą e-learningową i przeznaczony dla pracowników instytucji doskonalenia i kształcenia nauczycieli oraz jednostek wspierających szkoły - poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, osób pełniących funkcje Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE), liderów szkolnych zespołów przedmiotowych i innych nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w pracy z uczniami.

Kurs trwał 48 godzin dydaktycznych a został zorganizowany przez ORE. Program składał się z głównych czterech modułów:

MODUŁ I. Prawo autorskie – czy i jak używać zasobów z Internetu?
  • Prawo autorskie – co wolno, co można, a czego nie
  • Wolne licencje, otwarte zasoby edukacyjne
  • Tworzenie biblioteki własnych zasobów edukacyjnych
MODUŁ II. Dydaktyka medialna – czyli jak komunikować się z nowymi mediami? 
  • Założenia dydaktyki medialnej
  • Unowocześnienie warsztatu pracy
Moduł III. E-podręcznik w procesie nauczania – uczenia się
  • Budowa, treści i funkcjonalność e-podręcznika w kontekście specyfiki nauczania na danym etapie edukacyjnym 
  • Typy zajęć realizowanych z wykorzystaniem e-podręcznika jako narzędzia wspomagającego proces nauczania i samokształcenia 
  • Dobre praktyki. Przykłady wykorzystania e-podręcznika w integracji z opracowanymi materiałami dydaktycznymi oraz zewnętrznymi zasobami edukacyjnymi. Przykładowe scenariusze zajęć przedmiotowych 
Moduł IV. Warsztat pracy e-nauczyciela
  • Wykorzystanie e-zasobów i narzędzi TIK do rozwijania aktywności poznawczej oraz zainteresowań przedmiotowych uczniów
  • Opracowanie autorskiego scenariusza zajęć. Integracja treści e-podręcznika z innymi e-zasobami edukacyjnymi (zewnętrznymi lub opracowanymi przez nauczyciela/uczniów)
Program dość obszerny, ale informacje i wiedzę, którą nabyłem podczas tego kurs na pewno wykorzystam w mojej codziennej pracy.
Więcej można przeczytać na stronie organizatora.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Marzena Peričič spotkanie pod oliwkami

Egzamin

Dyplomowanie