Awans zawodowy

Bibliotekarz w Bibliotece Pedagogicznej jest nauczycielem ten fakt dziwi większość osób. I jako nauczyciel podlegam procedurze awansu zawodowego.
Ja właśnie jestem pod koniec stażu na stopień nauczyciela minowanego i teraz przez najbliższe 2-3 miesiące będę bardziej nauczycielem niż bibliotekarzem. Teraz przede mną pisanie sprawozdania z okresu 3 letniego stażu. Jest dużo działań do opisania ale dobrze, że część już mam zrobioną ale jeszcze sporo do omówienia.
Dziś rozpoczynam prace nad § 7.2.3  czyli umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Wszystkie wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego to: 
  1. umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; 
  2. umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych; 
  3. umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej; 
  4. umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań; 
  5. umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Marzena Peričič spotkanie pod oliwkami

Egzamin

Dyplomowanie