Dyplomowanie


Wakacje szybko minęły a jeszcze szybciej minął rok od mojego zdania egzaminu na nauczyciela mianowanego. Teraz przede mną trzyletni staż na nauczyciela dyplomowanego.
Tak jak na poprzednie stopnie trzeba także napisać plan rozwoju zawodowego. Tym razem w odróżnieniu od poprzednich nie ma się opiekuna stażu, za wszystko odpowiada sam zainteresowany. Jak zawsze początkiem w opracowaniu takiego planu są obowiązujące regulacje prawne, tj.: Karta Nauczyciela i nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

§ 8. 1. Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

1) podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
2) realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły,
3) pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego –
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

§ 8. 2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują:

1) uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły; 
2) wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej; 
3) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć; 
4) realizację co najmniej trzech z następujących zadań: 
a) opracowanie  i wdrożenie programu działań  edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych  lub  innych  związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,
b) wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,
c) poszerzenie  zakresu  działań  szkoły, w  szczególności dotyczących  zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
d) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym,
e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,
f) uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej;
5) umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Komentarze

 1. witam!
  jak tam na stażu?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję dobrze, teraz mogę już napisać, że jestem już po stażu. Zapraszam do lektury posta o końcu dyplomowania. :)

   Usuń

Prześlij komentarz

Popularne posty z tego bloga

Marzena Peričič spotkanie pod oliwkami

Egzamin