II konferencja naukowo-dydaktyczna dla bibliotekarzy

Odbyła się kolejna konferencja naukowo-dydaktyczna „Bibliotekarze jako moderatorzy czytelnictwa nastolatków: najnowsze formy i metody pracy” zorganizowana przez Katedrę Informatologii Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, Sekcję Edukacji Młodego Czytelnika Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Okręgu Łódzkiego, Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Łodzi oraz Miejską Bibliotekę Publiczną Łódź-Polesie dla środowiska bibliotekarzy.Tym razem na konferencji goszczono przedstawicieli biblioteki pedagogicznej i bibliotek publicznych z terenu całego województwa łódzkiego.Wysoko oceniono zarówno referentów, jak i prowadzących warsztaty. Teoretyczne rozważania przedstawione w formie referatów znalazły swoje praktyczne odzwierciedlenie podczas warsztatów prowadzonych równolegle w 4 modułach. Ze względów organizacyjnych każdy uczestnik mógł wziąć udział tylko w jednym z nich.Uczestnicy wysoko ocenili organizację i umiejętność wyjaśniania zagadnień przez wszystkich prowadzących warsztaty.Wydaje się koniecznym zoorganizowanie kolejnych konferencji naukowo-dydaktycznych, gdyż słuchacze wykazali zainteresowanie szerokim wachlarzem zagadnień dotychczas prezentowanych ale także i nowych. Warto podkreślić, że tego rodzaju spotkania z bibliotekarzami mogą stanowić przestrzeń do wymiany poglądów dotyczących przyszłości bibliotekarstwa w Łodzi i województwie. Frekwencja uczestników oraz analiza wypełnionej przez uczestników ankiety ewaluacyjnej wskazuje, że istnieję duża zainteresowanie tego rodzaju spotkaniami.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Marzena Peričič spotkanie pod oliwkami

Egzamin

Dyplomowanie